مزایای تولید ملی

مزایای تولید ملی و حمایت از آن

خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت ملی در ابعاد مختلفی فواید و آثار مهمی  دارد از جمله :

بین المللی،ملی و محلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،فنی، قانونی، علمی و تحقیقاتی

اقتصادی
فرهنگی و اجتماعی
مزایای علمی، آموزشی و پژوهشی
محلی و استانی
مزایای سیاسی و قانونی

الف:مزایای اقتصادی

1- حفظ مشاغل موجود دربخش های تولیدی، بنابراین حفظ وضع موجود اشتغال درکشور

2- گسترش و ایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدیدبرای محصولات موجود وخدمات جدید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری

3- گسترش چرخه های تولید به صورت مستقیم و غیر مستقیم بنابراین تقویت بنیان های امنیتی و دفاعی کشور

4- افزایش توان پولی، مالی و اعتباری کشور و افزایش قدرت وام دهی به سایر کشورها

5- افزایش درآمد های ناشی از مالیات و افزایش منافع جمعی مردم

6- سالم سازی و تقویت فرآیند های تولید، توزیع و مصرف کشور

7- صرفه جویی های اقتصادی بواسطه استفاده بهینه از تجهیزات تولید و صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید

8- کاهش قیمت تمام شده محصولات بواسطه تولید انبوه

9- رقابتی شدن فضای کسب و کار و بدنبال آن افزایش منافع مردم

10- تقویت بورس اوراق بهادار به واسطه افزایش قدرت تولیدی و مالی شرکت ها

11- استفاده و بکارگیری سرمایه های خرد و کلان آحاد جامعه و امکان سرمایه گذاری آن در بخش های تولیدی

12- جلوگیری از انتقال سرمایه ها به خارج ازکشور بواسطه فراهم شدن زمینه های بکارگیری سرمایه ها در فرآیند تولیدات داخلی

13- جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران

14- کاهش وابستگی ارزی به کشور های بیگانه وتقویت پول ملی و اتکاء به آن در معاملات و مبادلات اقتصادی

15- حرکت بخش های اقتصادی به سمت تجارت واقعی و کاهش واسطه گری های زائد

16- کاهش حجم و وزن اقتصاد زیر زمینی و حرکت به سمت شفافیت اقتصادی

17- افزایش درآمدهای مردم و انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های مطمئن

18- کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشوربه دلیل کاهش نیازهای وارداتی

19- مقابله با تحریم های اقتصادی کشورهای دیگر و افزایش توان اقتصادی و بالارفتن قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی

20- کاهش وابستگی به درآمد های نفتی در مصارف جاری کشور و زمینه سازی

سرمایه گذاری در آمدهای نفتی برای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های کلان

22- کاهش صادرات مواد خام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش افزوده بر روی مواد خام در کشور

23- افزایش درآمد های دولت بواسطه افزایش فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور

24- کاهش نقش تصدی گری دولت بواسطه فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی

و بنابراین شکل گیری ساختارهای نظارتی دولت به عنوان وظیفه اصلی حوزه حاکمیت

25- کاهش تورم به واسطه افزایش تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا

26- تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه ای و ساز و کارهای تولید، توزیع و مصرف در کشور

27- جلوگیری از انتقال ارز بواسطه تامین نیازها از تولیدات داخلی و تقویت صادرات و کسب مزیت رقابتی در جهان

28- کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و گمرک ناشی از واردات کالا و کاهش تورم ناشی از کمبود عرضه بواسطه افزایش تولید

29- امکان حضور واقعی در مناطق آزاد تجاری جهان بواسطه افزایش تولیدات داخلی

و بالا رفتن قدرت رقابت جهانی و تقویت صنایع دستی و بستر سازی جذب گردشگر خارجی

30 – بازسازی و بهسازی سیاست های مالی و پولی کشور بواسطه ضرورت های اجتناب ناپذیر

31- برقراری روابط منطقی در تقاضا و عرضه محصولات بنابراین تعادل قیمت ها و تأمین منافع جامعه

ب: مزایای فرهنگی و اجتماعی

32- گسترش و تقویت همبستگی های فرهنگی و اجتماعی داخل کشور بواسطه مصرف محصولات ملی و محلی

33- افزایش اعتماد به نفس و تقویت باورهای فرهنگی و اجتماعی و کاهش آثار تحریم های جهانی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی جامعه

34- تقویت باورهای اسلامی– ایرانی و ملی و کاهش وابستگی های فرهنگی و اجتماعی به بیگانه و احساس همزاد پنداری از طریق مصرف کالاهای ایرانی در بین مردم

35- جلوگیری از آثار مخرب مصرف کالاهای خارجی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بواسطه مصرف تولیدات ملی

36- حفظ آثار فرهنگی جامعه برای نسل حاضر و نسل های آینده و فرهنگ سازی کار و تلاش و خدمت به کشور

37- دفع فرهنگ بیگانه و تأثیر گذاری بر فرهنگ بیگانه از طریق انتقال تکنولوژی و صادرات به کشورهای دیگر

38- خنثی سازی حملات فرهنگی دشمن در جنگ نرم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی بواسطه کاهش تورم و بیکاری

39- نهادینه کردن استقلال فرهنگی و اجتماعی به واسطه استقلال تولیدی و اقتصادی

40- محصولات تولید شده به دست مردم مسلمان کشور و بنابراین اطمینان به رعایت الزامات اعتقادی در فرآیندهای تولید که فقدان آنها می تواند اثرات وضعی نامطلوب بر مصرف کننده بر جا گذارد

41- احساس هویت ملی بنابراین تلاش در جهت تکریم ایرانی بودن وغرور ملی

42- ارائه الگوئی عینی و عملیاتی برای سایر کشورهای مسلمان جهان از طریق دستیابی به اهداف مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بواسطه حمایت و مصرف تولیدات داخل

43- تقویت فرهنگ شیعه – مسلمان و ایرانی به جای تقویت فرهنگ های بیگانه و الحادی

44- کاهش مشکلات فرهنگی بواسطه ی کاهش جابجایی های غیر ضروری نیروی انسانی در بخش های تولیدی

45- فرهنگ سازی مصرف تولیدات ایرانی و انتقال سینه به سینه این فرهنگ به نسل های آینده

ج: مزایای علمی، آموزشی و پژوهشی

46- بومی شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه تولید از طریق آزمون و مهندسی معکوس

47- بومی شدن علوم مختلف از طریق بکارگیری آن ها در عرصه تولید وعمل

48- آزمون نظریه های علمی در صحنه تولید و استخراج نتایج علمی و کاربردی از آن ها و در نتیجه تبدیل آن ها به متون علمی مورد نیاز بخش های مختلف دانشگاهی کشور

49- آزمون تجارب جدید در حوزه تولید و به دنبال آن افزایش توانمندی های علمی و کاربردی

50- برقراری ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه بواسطه احساس نیاز اجتناب ناپذیر هر دوی آنها به همدیگر

51- امکان تبدیل شدن دانش به ثروت و تجاری شدن علوم مختلف

52- شکوفا شدن استعدادهای فردی، جمعی و سازمانی در فرآیندهای تولید

53- عدم ترس از شکست و تلاش برای کسب تجربه از شکست ها برای موفقیت های آینده در عرصه تولید

54- آموزش ویادگیری علمی – تجربی نیروهای انسانی در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف

55- توسعه نیروی انسانی و افزایش توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز آن ها در عرصه های مختلف تولید

56- فراهم شدن و امکان اصلاح و بازسازی ساختارهای خرد و کلان مدیریتی کشور بواسطه نیازهای اجتناب پذیر

57- استفاده بهینه از منابع انسانی وتحقق شایسته سالاری در فرآیندهای مختلف تولید و برقراری عدالت سازمانی در حوزه نیروی انسانی

58- صادرات دانش بومی وتوانمندی های تکنولوژیکی به سایر کشورها

59- تخصصی شدن تولیدات بنابراین تقویت مبانی علمی و کاربردی حوزه تولید در کشور

60- افزایش کیفیت و کمیت تولید با استمرار آن و کشف و اجرای راه حل های بهتر در تولید

61- افزایش اعتماد مردم به تولیدات بواسطه ورود متخصصان به عرصه های تولید کشور

د: مزایای محلی و استانی

62- جلوگیری از مهاجرت افراد به شهرهای دیگر به واسطه فراهم شدن زمینه های تولید محلی

و استفاده بهینه ازظرفیت ها و امکانات محلی و استانی در کشور

63- جلوگیری از فرار مغزها به سایر کشورها بواسطه فراهم شدن امکان بکارگیری تخصص ها در بخش های مختلف تولیدی کشور

64- استفاده از نیروهای انسانی متخصص محلی بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات

65- افزایش جذب گردشگران اقتصادی، فنی و فرهنگی به کشور بواسطه افزایش قدرتمندی های تولیدی و اقتصادی کشور

66- بستر سازی توسعه پایدار در ابعاد خرد و کلان در بخش های ملی و محلی

ر: مزایای سیاسی و قانونی

67- تقویت قدرت چانه زنی نظام و کشور در عرصه های بین المللی در حوزه مسائل سیاسی امنیتی

68- کاهش فشارهای سیاسی بیگانگان و تنظیم شدن قوائد بازی های سیاسی در جهان به نفع کشور

69- بستر سازی تحقق برنامه های پنج ساله و چشم انداز بیست ساله کشور

70- ارائه چهره مثبت سیاسی در عرصه های جهانی بواسطه قدرت تولیدی بنابراین افزایش اعتبارات جهانی و افزایش قدرت پول ملی

71- اصلاح و بازسازی قوانین حوزه های اقتصاد و تولید به واسطه احساس نیاز کشور به آن ها

72- وضع قوانین، آئین نامه و دستور العمل های مورد نیاز در بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور به دلیل ضرورت های اجتناب ناپذیر

73- ایجاد ابزارها و ساختارهای نظارتی کارآمد بر عملکرد بخش های تولیدی و تلاش مسئولین برای آسان سازی فرآیندهای تولیدی و اقتصادی کشور

74- رعایت شرایط احراز افراد و سازمان ها برای ورود به بخش های تولیدی و اقتصادی بر اساس الزامات و شرایط مورد نیاز و به هنگام ز: مزایای بازاریابی و بازار داری ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

75- کاهش زمینه های رانت خواری و دریافت پورسانت های کلان بواسطه خریدهای غیر ملی

76- دسترسی تولیدکنندگان به نیازهای واقعی مردم

77- تنوع تولیدات و تأمین نیازهای آحاد جامعه و طراحی محصولات جدید متناسب با نیازهای روز جامعه

78- دسترسی راحت به خدمات پس از فروش در عرصه های مختلف تولید

79- نوسازی و بازسازی خطوط تولید و به روز شدن آن ها و بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات

80- مصرف محصولات داخلی و انتقال نقطه نظرات مصرف کننده به بخش تولید باعث بستر سازی اصلاح و رفع معایب کالا می گردد

81- ارائه محصولات براساس سلیقه مصرف کنندگان بنابر این رعایت اصول بسته بندی و ظاهر زیبا

82- جهانگرایانه شدن محصولات ایرانی و حضور و نفوذ در بازارهای جهانی

83- تکریم و حمایت واقعی از مصرف کننده به جهت تأمین شرایط آن ها

84- فراهم شدن رضایت مشتری بنابر این وفاداری به خرید و تکرار آن

85- فراهم شدن زمینه تبلیغات دهان به دهان بواسطه مصرف تولیدات ملی

86- تقویت و گسترش ارتباطات درون و برون سازمانی

87- افزایش قدرت چانه زنی کشور در ورود به سازمان تجارت جهانی

88- حذف بخش های زائد اداری و تلفیق و ترکیب بخش های موازی در ساختارهای اداری و تولیدی

89- کاهش مشکلات کارگری در بخش های تولیدی

90- افزایش قدرت پاسخگوئی بخش های اداری و دولتی بواسطه درخواست های مستمر و دائمی بخش های تولید 91- اصلاح و بازسازی مستمر تولیدات