نام شرکت(ضروری)
نشانی
آیا تا بحال از محصولات پی واکس استفاده کرده اید؟(ضروری)
از کدام محصول استفاده کرده اید؟
چگونه برای اولین بار با این محصول آشنا شدید؟(ضروری)
تا چه حد از کیفیت محصولات پی واکس شرکت راضی هستید؟(ضروری)
تا چه حد این واکس بر روی چرم شما اثر گذار بوده است؟
کرم واکس محافظ را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد میدهید؟
عملکرد شرکت را چگونه ارزیابی می کنید(ضروری)
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.