واکس کفش و انواع آن تولید ملی
واکس کفش و انواع آن
انواع واکس واکس کفش از جمله لوازم کاربردی برای محافظت و افزایش طول عمر کفش ها به شمار...
3 سال قبل
واکس چرم چرم
واکس چرم
واکس چرم      واکس ماده‌ای کرم مانند است که برای براق کردن سطح مواد، بر روی جسمی مالیده می...
3 سال قبل