واکس چرم چرم
واکس چرم
واکس چرم      واکس ماده‌ای کرم مانند است که برای براق کردن سطح مواد، بر روی جسمی مالیده می...
3 سال قبل