برند چرم برندهای معروف چرم ایرانی چرم
برند چرم برندهای معروف چرم ایرانی
برندهای معروف چرم ایرانی نخستین کارخانه چرم‌سازی ایران در سال ۱۳۰۸ در شهر تبریز پایه‌گذاری شد. بعدها شهرهای...
3 سال قبل